0

Digital Service Provider (DSP)

Digital Service Provider (DSP), Internet Service Provider (ISP) – licencjonowany serwis internetowy umożliwiający użytkownikom dostęp do treści muzycznych. Przykładem DSP są sklepy internetowe (np. iTunes Store, Amazon Store) oraz licencjonowane serwisy strumieniowe (np. Spotify, Apple Music).