0

IPI/CAE

Numer IPI/CAE (name) – Interested Parties Information – 11-cyfrowy, unikalny numer (identyfikator) nadawany przez organizacje zrzeszone w sieci CISAC właścicielom praw do utworów takim jak autorzy, kompozytorzy czy publisherzy. Pierwowzorem numeru IPI był 9-cyfrowy numer CAE (fr. Compositeur, Auteur and Editeur), który w 2001 roku rozszerzono o kolejne 2 cyfry.

Bazą IPI zarządza szwajcarskie stowarzyszenie SUISA. Pojedynczy rekord systemu IPI w przypadku osób fizycznych zawiera m.in:

  • Imię i nazwisko właściciela praw.
  • Pseudonimy artystyczne właścicieli.
  • Datę i miejsce urodzenia.
  • Narodowość.

Jedna osoba może mieć przypisanych kilka numerów IPI (IPI name number). Jednoznaczną identyfikację osoby umożliwia IPI base number, który nie jest publicznie dostępny.

Baza IPI zawiera ponad 4,5 mln rekordów. Więcej: http://www.ipisystem.org/