0

ISRC

Kod ISRC – International Standard Recording Code – 12-znakowy, międzynarodowy identyfikator fonogramów i teledysków wprowadzony przez IFPI umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację właścicieli praw do mastera.

Standard kodu ISRC ma następującą postać:

CCPPPRRXXXXX

CC – kod kraju wydawcy. Dla Polski jest to PL, dla Stanów Zjednoczonych US lub QM.

PPP – kod wydawcy nadany przez lokalny związek stowarzyszony w IFPI (w Polsce: ZPAV).

RR – rok wydania fonogramu (2017 – 17, 1993 – 93)

XXXX – liczba porządkowa nadawana przez producenta.

Informacje na temat przyznawania kodów ISRC znajdują się na stronie ZPAV.