0

Organizacja Zbiorowego Zarządzania (OZZ)

Organizacja Zbiorowego Zarządzania (OZZ) – organizacja uprawniona do zarządzania prawami majątkowymi w imieniu ich właścicieli.

Dzięki OZZ możliwe jest uproszczenie procedur związanych z zawiązywaniem umów licencyjnych na eksploatację utworów chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Przykładowo, jeśli rozgłośnia radiowa chce emitować muzykę, nie musi zawierać umów z każdym właścicielem praw do każdego z nadawanych – w praktyce byłoby to niewykonalne. OZZ udziela w takiej sytuacji licencji na eksploatację muzyki, którą powierzono jej w zarząd, a następnie pobiera, na podstawie ustalonych stawek wynagrodzeń, tantiemy w imieniu właścicieli praw (tzw. inkaso) po czym rozdziela je proporcjonalnie między nich (repartycja).

W Polsce istnieje 12 organizacji zbiorowego zarządzania, w tym:

  • ZAiKS – stowarzyszenie zarządzające prawami autorskimi
  • ZPAV – związek zarządzający prawami pokrewnymi producenckimi
  • STOART – stowarzyszenie zarządzające prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań
  • SAWP – stowarzyszenie zarządzające prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań