0

Withholding tax (WHT)

Withholding Tax (WHT), podatek u źródła – w przypadku branży muzycznej withholding tax pobierany jest w przypadku, kiedy pieniądze za prawa autorskie lub pokrewne przekazywane są z jednego kraju (płatnik) do innego (podatnika).

Innymi słowy: polski podmiot (autor czy wytwórni muzyczna), który jest polskim rezydentem podatkowym (czyli odprowadza podatki w Polsce) będzie otrzymywał tantiemy zza granicy pomniejszone o podatek u źródła (w zależności od kraju od 5 do 20%), który odprowadza zagraniczny podmiot do lokalnego urzędu podatkowego.

Withholding taxu można uniknąć lub zmniejszyć jego stawkę dzięki umowom międzynarodowym (w przypadku niektórych krajów wymagany może być certyfikat rezydencji podatkowej). Więcej o WHT można przeczytać tutaj: http://taxsummaries.pwc.com/ID/Poland-Corporate-Withholding-taxes