0

Blanket license

Blanket license – umowa licencyjna na wykorzystywanie całego katalogu muzycznego (bez wcześniejszego wyróżniania konkretnie jakie utwory będą eksploatowane).

Najczęściej umowa blanket licence zawierana jest między rozgłośniami radiowymi i nadawcami TV a organizacjami zbiorowego zarządzania (np. ZAiKS). Nadawcy w trakcie podpisywania umowy nie są wstanie określić jakie utwory i ile razy będą emitowane, więc nie jest możliwe przygotowania typowej umowy licencyjnej. Zamiast tego właściciel praw (np. wspomniana OZZ), za odpowiednią opłatą (w przypadku nadawców – zależna od wpływów z działalności), udziela zgody na wykorzystywanie dowolnych utworów do niego należących (czyli całego chronionego katalogu).