Fonogram

Fonogram, master, sound recording (SR) – utrwalony (np. w formie pliku cyfrowego) utwór muzyczny lub słowno-muzyczny (piosenka). Właścicielem praw do mastera (praw pokrewnych producenckich) jest z reguły wytwórnia fonograficzna.