0

ISNI

ISNI, International Standard Name Identifier

Międzynarodowy numer służący do identyfikacji twórców (osoby lub podmioty prawne) dzieł muzycznych, książek, produkcji audiowizualnych, artykułów itp, w tym muzyków i artystów-wykonawców.