0

ISWC

Kod ISWC – International Standard Musical Work Code – 11-znakowy, stały międzynarodowy identyfikator umożliwiający jednoznaczne rozpoznanie kompozycji (utworów muzycznych i słowno-muzycznych, zarówno z tytułu wielkich praw jak i małych praw).

Numer ISWC ma następujący standard ISO:

T-XXX.XXX.XXX-C

T – stały znacznik (tj. każdy kod ISWC zaczyna się od litery „T”).

XXX.XXX.XXX – 9 znakowy numer nadawany przez stowarzyszenie (dla czytelności rozdzielony kropkami)

C – cyfra kontrolna generowana na postawie 9 znakowego numery z wykorzystaniem algorytmu Luhna. Cyfra kontrolna pozwala sprawdzić, czy identyfikator jest w pełni poprawny.

Numery ISWC nadawane są automatycznie przez stowarzyszenia należące do organizacji CISAC dla utworów spełniających warunki:

  • Utwór posiada tytuł.
  • Zidentyfikowani zostali wszyscy autorzy, kompozytorzy i aranżerzy wraz z numerami IPI i rolami (capacity)
  • Utwór został zaklasyfikowany ze względu na jego charakter do odpowiedniej grupy.
  • Jeśli jest utworem zależnym (opracowaniem), utwór pierwotny posiada kod ISWC.

Nie jest prawdą, że jedna kompozycja zawsze posiada jeden numer ISWC – tak jest zazwyczaj i jest to preferowany przypadek. Ponieważ numer ISWC nadają lokalne stowarzyszenia autorskie, może zdarzyć się, że utwór napisany przez dwóch autorów – każdy należący do innego stowarzyszenia – otrzyma dwa numery ISWC.

Ta sytuacja prawie już nie występuje dzięki harmonizacji nadawania kodów w ramach sieci CIS-NET – stowarzyszenie przed nadaniem nowego identyfikatora sprawdza, czy taki utwór widnieje już w bazie ISWC-NET.

Nie jest jednak możliwe, aby jeden numer wykorzystany był dla dwóch różnych utworów, ponieważ każde stowarzyszenie posiada zamkniętą pulę kodów.