0

ISWC

Kod ISWC – International Standard Musical Work Code – 11-znakowy, stały międzynarodowy identyfikator umożliwiający jednoznaczne rozpoznanie kompozycji (utworów muzycznych i słowno-muzycznych, zarówno z tytułu wielkich praw jak i małych praw).

Numer ISWC ma następujący standard ISO:

T-XXX.XXX.XXX-C

T – stały znacznik (tj. każdy kod ISWC zaczyna się od litery „T”).

XXX.XXX.XXX – 9 znakowy numer nadawany przez stowarzyszenie (dla czytelności rozdzielony kropkami)

C – cyfra kontrolna generowana na postawie 9 znakowego numery z wykorzystaniem algorytmu Luhna. Cyfra kontrolna pozwala sprawdzić, czy identyfikator jest w pełni poprawny.

Numery ISWC nadawane są automatycznie przez stowarzyszenia należące do organizacji CISAC dla utworów spełniających warunki:

  • Utwór posiada tytuł.
  • Zidentyfikowani zostali wszyscy autorzy, kompozytorzy i aranżerzy wraz z numerami IPI i rolami (capacity)
  • Utwór został zaklasyfikowany ze względu na jego charakter do odpowiedniej grupy.
  • Jeśli jest utworem zależnym (opracowaniem), utwór pierwotny posiada kod ISWC.

Zdarza się, że jeden utwór może mieć kilka numerów ISWC – sytuacja miała miejsc, kiedy jej autorzy rejestrowali utwór niezależnie w kilku stowarzyszeniach w tym samym czasie (dawniej każda agencja ISWC posiadała zamkniętą pulę numerów). W przypadku wykrycia takich duplikatów, ustalało się jeden, preferowany numer.

Obecnie agencje alokują numery ISWC z wykorzystaniem modułu CSI (central search index) systemu CIS-NET, co zmniejsza prawdopodobieństwo powstania duplikatów.

W ramach strony ISWC-NET każdy może sprawdzić przypisane numery ISWC do utworów: http://iswcnet.cisac.org/MWI/result/list.do?pageNumber=1&localEngineCode=999 Strona bazuje na module MWI (Musical Work Index) i wyszukuje zarejestrowane utwory z przypisanym numerem ISWC i statusem utworu krajowego (domestic). Zdarza się, że baza zwraca dwa lub więcej rekordów z tym samym numerem – dzieje się tak, kiedy jeden utwór ma status krajowy w kilku stowarzyszeniach i posiada nieznacznie inne rejestracje (inne tytuły dodatkowe, informacje o artystach wykonawcach itp.)