0

KUPIZ

KUPIZ

Główny katalog (baza) utworów ZAiKS, na podstawie której naliczane są wynagrodzenia autorskie. Baza KUPIZ zawiera wszystkie utwory krajowe (domestic), które zostały powierzone pod ochronę Stowarzyszeniu oraz aktywne utwory zagraniczne (international) – tj. takie, które w przeszłości posiadały eksploatacje (zostały naliczone na nie pieniądze). Rekord w KUPIZ może mieć status zarówno rejestracji potwierdzonej (zarejestrowany – Z) oraz niepotwierdzonej (L).

Ograniczony dostęp do bazy KUPIZ możliwy jest poprzez portal online ZAiKS .