0

Raport CISAC: w 2016 inkaso powyżej 8 mld euro

Raport CISAC: w 2016 inkaso powyżej 8 mld euro

fot. CISAC

CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów) opublikował coroczny raport dotyczący inkasa stowarzyszonych CMO. W 2016 roku organizacje autorskie zgromadziły 8 mld na rzecz autorów i kompozytorów muzyki przy 6,8% wzroście.

8 mld EUR w 2016

Jak wynika z najnowszego raportu CISAC „Global Collections Report” inkaso na rzecz twórców muzyki w 2016 roku wyniosło 8,006 mld euro*, czyli ok. 9,4 mld dolarów. Jest to wzrost o 6,8% w stosunku do 2015 roku i o 18,1% do inkasa w 2012 roku.

fot. CISAC

* Są do dane dotyczące wyłącznie inkasa na rzecz autorów i kompozytorów muzyki. CISAC w swoich raportach przedstawia również inkaso na rzecz twórców dzieł literackich, plastycznych, teatralnych, filmowych czy choreograficznych.

Dla porównania wartość rynku fonograficznego w 2016 roku wyniosła 15,7 mld USD. Warto jednak pamiętać, że w tej kwocie znajdują się tantiemy wypłacone do organizacji zrzeszonych w CISAC z tytułu utrwaleń mechanicznych (CD/DVD/LP) – ok. 0,8 mld USD. Tak więc szacunkowa cała wartość fonografii i publishingu na świecie wyniosła w 2016 roku ok. 24 mld dolarów.

Streaming ważniejszy od sprzedaży płyt

W 2016 roku inkaso z internetu wyniosło 945 mln euro przy wzroście o 51,9% (porównywalny do wzrostu w fonografii – 60,4%). Było więc większe – pierwszy raz w historii – niż wpływy z inkasa „mechanicznego”(CD/DVD/LP), które wyniosło 732 mln euro (wzrost o 19,4% spowodowany przejęciem HFA przez SESAC w USA).

fot. CISAC

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Polska pod tym względem nieco odstaje od świata. Z jednej strony cieszymy się wysoką wartością rynku fizycznego (zarówno w wartościach „bezwzględnych” jak i w przeliczeniu na osobę czy PKB), co jednocześnie odbija się relatywnie niskim udziałem digitalu (w 2016 roku 26%). Z drugiej – ZAiKS ciągle pracuje nad efektywnym rozpoznaniem swojego repertuaru w serwisach strumieniowych a także jest w trakcie negocjowania licencji z częścią mniejszych serwisów muzycznych. Do tego dochodzi kwestia alokacji tantiem już zainkasowanych – to że ZAiKS pobrał pieniądze (co jest wykazywane w raporcie), nie znaczy, że automatycznie są wypłacane autorom.

USA z największym rynkiem

Tutaj bez zaskoczenia. Krajem z największym inkasem muzycznym na świecie są Stany Zjednoczone – aż 1,7 mld EUR, co stanowi 21,9% wpływów CMO na świecie. Trzecie miejsce zajęły Niemcy z największym wzrostem na świecie – 16,4%. To zasługa nowej umowy licencyjnej między GEMA a YouTube.

fot. CISAC

Cały raport do przeczytania tutaj: http://www.cisac.org/Cisac-University/Library/Royalty-Reports/Global-Collections-Report-2017