0

Raport CISAC: wzrost inkasa o 6,0% w 2017 roku

fot. CISAC

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), na podstawie danych z 239 organizacji zbiorowego zarządzania z 121 krajów, opracował raport finansowy za rok 2017. Łącznie zrzeszone w CISAC OZZy pobrały 8,336 mld Euro inkasa z tytułu wykorzystania muzyki – 6% więcej niż w roku poprzednim. Przychody z digitalu wzrosły o 23%.

Jak wynika raportu „Global collection report” CISAC, w 2017 roku organizacje zbiorowego zarządzania zrzeszone w strukturach organizacji, pobrały z tytułu eksploatacji muzyki 8,336 mld Euro. Jest to wzrost o 6% w stosunku do ubiegłego roku oraz o 28,3% w stosunku do roku 2013.

W dalszym ciągu głównym źródłem przychodów jest inkaso z tytułu eksploatacji muzyki w tradycyjnych mediach – nadania RTV oraz wykonania i odtworzenia publiczne stanowią aż 71% wszystkich przychodów OZZ. Największy, bezwzględny wzrost notuje segment cyfrowy, który już w 2014 globalnie prześcignął nagrania mechaniczne (CD, DVD).

fot. „GLOBAL COLLECTIONS REPORT 2018” / Cisac.org

Warto jednak zauważyć, że ze względu na specyfikę branży, powyższe kwoty nie uwzględniają całej wartości rynku. Raport CISAC nie obejmuje praktycznie wcale wynagrodzeń za synchronizację (włączenie muzyki do reklam i filmów), które rocznie wynoszą ok. 0,5 – 1,0 mld EUR na świecie.

Poważnie niedoszacowane są również wpływy cyfrowe. W Stanach nie są uwzględnione  w pełni tantiemy mechaniczne -o ile od 2015 roku w raportach uwzględniane jest inkaso Harry Fox Agency (część SESAC), nadal nieuwzględniane są bezpośrednie rozliczenia między dużymi DSP a wydawcami muzycznymi. Z kolei dane z Europy pomijają eksploatację w dużych DSP utworów anglo-amerkykańskich, w których udziały mają więksi wydawcy . Tutaj rozliczenia odbywają się także bezpośrednio – z pominięciem organizacji zbiorowego zarządzania – dlatego uzyskanie pełnego obrazu rynku jest niestety niewykonalne.

Cały raport do pobrania tutaj: http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Digital-royalties-to-creators-top-1-billion-as-global-collections-rise-6.2-to-9.6-billion