0

Podsumowanie 2019H1 na Spotify: wielka trójka z niewielkim udziałem w lokalnym katalogu

Plik:Taconafide-2018-04-21-0018.jpg
Taconafide podczas koncertu w Warszawie w ramach trasy Ekodiesel Tour promującej debiutancki album Soma 0,5 mg. Fot.: Itokyl / wikipedia.org

Wzrost liczby odsłuchań, stabilna pozycja polskiego katalogu i niewielki udział wielkiej trójki w krajowych produkcjach – tak wyglądało pierwsze półrocze tego roku w Spotify w Polsce.

Popularność Spotify w Polsce systematycznie rośnie, na co wskazuje liczba odtworzeń Top 200 dziennych zestawień Spotify dla Polski. W pierwszej połowie 200 najpopularniejszych piosenek wygenerowało łącznie 758 mln odtworzeń – o 45% niż w roku ubiegłym i o 120% więcej niż 2 lata temu. Jeszcze większy wzrost można zaobserwować dla miejsca 200., które jest bardziej odporne na efekt dużych premier – w 2019H1 średnio było to 11,47 tys streamów – o 57% niż w roku poprzednim.

Dane: spotifycharts.com / Spotify API
Dane: spotifycharts.com / Spotify API

Udział polskiego katalogu od roku utrzymuje się na stałym poziomie – w 2. kwartale 2019 roku było to 47,8% liczone względem wszystkich odtworzeń.

Dane: spotifycharts.com / Spotify API

Polskie majorsy w digitalu wcale nie takie majors

Po raz pierwszy przygotowana została analiza udziałów wytwórni muzycznych w dziennych zestawieniach Spotify. Ze względu na bardzo złożony charakter polskiego rynku, na który w digitalu składa się ponad setka imprintów, labeli i dystrybutorów (w przypadku raperów, praktycznie każdy prowadzi swoją działalność gospodarczą), przyjęte zostały pewne uproszczenia – szczegóły na dole wpisu. Proszę podejść do poniższych zestawień z dystansem a w przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących metodologii, proszę o kontakt.

Wstępne dane pokazują, że struktura rynku polskiego katalogu znacząco odbiega od rynków zachodnich, które są bardziej skonsolidowane i kontrolowane przez majors. W Polsce w Top 20 znalazł się jedynie jeden duży label – Sony Music. Łącznie wielka trójka w pierwszym półroczu tego roku kontrolowała w Polsce zaledwie 9,3% krajowych utworów w Top 200 Spotify Polska (przypominam – prawa zostały określone na podstawie linii „p” z wyłączeniem licencji wyłącznych – konsolidacja w grupy wydawnicze zostanie przygotowana na zakończenie tego roku).

Nieco lepszy wynik „big 3” uzyskało pod względem udziałów w dystrybucji – nadal jest to jednak tylko 16,7%, podczas gdy udział w całym polskim rynku cyfrowym (z uwzględnieniem katalogu międzynarodowego) szacowany jest na ponad 70% (ze względu na liczbę utworów zagranicznych, nie udało mi się sensownie opracować tych danych). Tutaj zdecydowanym liderem jest agregator E-Muzyka, który odpowiada za administrację ponad połowy polskiego katalogu. Warto też zaznaczyć, że polscy artyści zdecydowanie wybierają rodzime agregatory – zagraniczni dostawcy (w badanych listach pojawiają się przede wszystkim The Orchard i DistroKid) odpowiadali za dystrybucję mniej niż 3% polskiej muzyki.


Metodologia

Analiza oparta jest na dziennych zestawieniach Spotify Polska dostępnych na stronie https://spotifycharts.com/ oraz oficjalnym API serwisu.

Utwory polskie zostały zaklasyfikowane dwustopniowo – na podstawie prefiksów ISRC wyznaczono polskich wykonawców a następnie polskie albumy, po czym wstecznie wyznaczono polskich wykonawców (jako występujących na krajowych wydawnictwach) i finalnie polskie utwory.

Wytwórnie rozumiane są jako podmioty fizyczne lub prawne, które posiadają prawa do fonogramu (z wyłączeniem licencji) na terytorium Polski na polu eksploatacji internet. Informacje te wyznaczono na podstawie linii „P”, oznaczenia wytwórni przesłanych w metadanych Spotify, kodów ISRC (sekcja oznaczenia producenta) oraz innych danych dostępnych w internecie. W sytuacji, kiedy jest domniemanie, że prawa do nagrania posiada więcej niż jeden podmiot, udziały w fonogramie dzielone są równo między udziałowców z nielicznymi wyjątkami.

Udziały podmiotów powiązanych nie były scalane ze względu na brak informacji o umowach dystrybucyjnych. Dla przykładu QueQuality jest powiązane z wytwórnią Step Hurt, która odpowiada za dystrybucję fizyczną, jednak prawdopodobnie umowę na reprezentację cyfrową QueQuality podpisało bezpośrednio z E-Muzyką. Takich przypadków jest bardzo dużo, dlatego ustaliłem, że tym razem udziały nie będą grupowane – dopiero po większym researchu postaram się je skonsolidować do bardziej czytelnej formy.

Za dystrybutorów uznaje się firmy, które odpowiadają za techniczną wysyłkę nagrań bezpośrednio do serwisów cyfrowych i reprezentują prawa do nagrań na polu Internet w Polsce.