0

MicroBe przejmuje monitoring AirPlay w Polsce

dial-radio_big

Polska firma MicroBe działająca w Lubelskim Park Naukowo-Technologicznym od 12 czerwca przejęła monitoring polskich rozgłośni radiowych oraz telewizji muzycznych zlecany przez Związek Producentów Audio-Video. Wyniki monitoringu są podstawą polskiej listy Airplay Top100 – do tej pory jej przygotowaniem zajmował się hiszpański BMAT, a do 1 września 2013 – Nielsen. Projekt w 42% został sfinansowany przez Unię Europejską a wykonawcą jest gliwicka firma EUVIC.

Jak działa system?

Monitoring MicroBe obejmuje, podobnie jak w przypadku BMAT 74 stacje radiowe oraz 11 telewizyjne. Rozpoznanie muzyki odbywa się z wykorzystaniem technologii akustycznych fingerprintów. W pierwszym etapie pracy systemu zbierane są nagrania (mastery). Każde z nich otrzymuje identyfikator, który przechowywany jest wraz z metadanymi (tytuł, autor, kod ISRC, wydawca itp.) w pośredniej, relacyjnej bazie danych SQL. Jednocześnie każde nagranie poddawane jest cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów (DSP) – przede wszystkim dyskretnej transformacie Fouriera – i zamieniany jest w ciąg tokenów (kodów zależnych od widma akustycznego). Tak otrzymane tokeny przechowywane są w bazie key-value (LMDB).

Drugi etap polega na rozpoznaniu real-time emitowanych transmisji pobieranych ze streamów audio. Każdy taki stream, podobnie jak mastery przesyłane przez wytwórnie, tokenizowany jest w trybie „on-line” i porównywany jest z bazą tokenów key-value. Po przekroczeniu zdefiniowanego progu liczby zliczeń tokenów, system wykonuje „match” między nadanym utworem a utworem w bazie. Dodatkowo system umożliwia zgrywanie metadanych ze streamów live oraz wsteczne wyszukanie nadań utworu (tryb off-line).

Więcej o technologii akustycznych fingerprintów możecie przeczytać tutaj 

Lista airplay kompilowana jest w oparciu audience impression – estymowaną, skumulowaną liczbę słuchaczy. Wskaźnik uwzględnia więc zarówno liczbę nadań, ale także słuchalność w momencie danego nadania (wyznaczoną na podstawie popularności rozgłośni radiowej).

Zestawienie Top100 dostępne jest tutaj. Wstępna specyfikacja techniczna systemu (z oferty przetargowej) tutaj.