0

Ile Spotify płaci za jedno odtworzenie z Polski? [marzec]

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Odpowiedź na pytanie ile Spotify płaci wykonawcom za odtworzenie jest dość skomplikowane. Serwis stawkę za stream wylicza oddzielnie dla każdego miesiąca, planu i terytorium. Innymi słowy: Spotify oddzielnie naliczy stawkę za stream dla Polski za odtworzenia premium (subskrypcje) w maju, a oddzielnie dla Wielkiej Brytanii freemium (ad-supported) w styczniu. Dla takiego każdego „wycinka” eksploatacji stawka za stream wyliczana jest jako iloraz dochodów pomnożonych przez stawkę licencyjną (52 – 55%) i liczby streamów.

Tak więc ZAKŁADAJĄC (dane kompletnie wymyślone) że w maju w Polsce było 1 mln aktywnych subskrypcji, które wygenerowały 1,5 mld streamów, to stawka za odtworzenie dla właścicieli masterów wyniesie:

Dochód brutto z subskrypcji = 1 mln x 19,99 zł  = 19,99 mln zł
Dochód netto (po odliczeniu VAT) = 19,99 mln zł / 123% = 16,25 mln zł
Kwota do podziału: 16,25 mln zł x 55% = 8,94 mln zł
Stawka za 1 odtworzenie: 8,94 mln zł / 1 500 mln streamów = 0,0596 zł / stream

W praktyce obliczenia są nieco bardziej skomplikowane, bo w przypadku dużych wytwórni wchodzą w grę zaliczki za umieszczenie katalogu w serwisie oraz stawki minimalne za użytkownika lub stream (m.in. dlatego Spotify musi dopłacać do kont freemium).

Spotify: 6 zł i 32 gr za 1k

Jak wyglądają realne stawki? Według moich danych z eksploatacji muzyki dystrybuowanej przez agregator Sounddrop, w marcu Spotify płaciło ok. 6 zł za 1 tysiąc odtworzeń w przypadku planu premium i 30 gr / 1 tysiąc streamów w przypadku planu wspieranego reklamami. Warto jednak zauważyć, że liczby te ulegają dość dużym wahaniom z miesiąca na miesiąc – w styczniu było to odpowiednio 10,20 i zaledwie 8 gr / tysiąc odtworzeń.

Dane własne

Dane własne

Jak Polska wypada na tle innych krajów? Niezbyt kolorowo. W przypadku planu premium, za tysiąc odtworzeń w Wielkiej Brytanii label może liczyć na 23 zł, podobnie w Szwecji, w USA – 18 zł, a w Niemczech 14 zł.

Dane własne za marzec 2017

Dane własne za marzec 2017

Różnice wynikają jednak przede wszystkim z różnych stawek za subskrypcję, po części także z aktywności użytkowników. Koszt subskrypcji netto w Polsce to 16,25 zł, co odpowiada 2700 streamom. W Niemczech przy cenie 9,99 Euro i stawce 19% jest to odpowiednio 2500, co jest wartością bardzo zbliżoną. Poza tym w części krajów notuje się bardzo duże wahania stawek. Stosunkowo stabilne są te w Wielkiej Brytanii: w pierwszym kwartale było to 25 zł z odchyleniem 8%.

Na koniec zaznaczam, że są to kompletnie surowe stawki za stream dla wykonawców niezależnych. Duże wytwórnie potrafią wynegocjować nieco wyższe udziały w zyskach a dodatkowo w umowach pojawiają się zapisy o stawkach minimalnych za użytkownika lub stream. Dodatkowo podkreślam też, że są to stawki ZA MASTER – tantiemy autorskie, które pobiera ZAiKS wynoszą ok. 20% stawek za prawa pokrewne producenckie, więc wynoszą odpowiednio ok. 1 – 2 zł za tysiąc odtworzeń premium i od kilku do kilkunastu groszy / 1k.