0

ISWC resolution service gotowe, nowe narzędzia – w drodze

CISAC przy wsparciu technicznym FastTrack uruchomiło ISWC Resolution Service – narzędzie umożliwiające automatyczne wyszukiwanie numerów ISWC – informuje CISAC. Jest to pierwszy zrealizowany projekt współpracy stowarzyszeń autorskich i wydawców muzycznych w ramach Cross-Industry Steering Committee. 

Biliony linii

Branża publishingowa powoli zaczyna nadążać za zmieniającym się rynkiem muzycznym. Wiem, że jestem już nudny, ale wzrost popularności serwisów streamingowych to nie tylko wielka szansa ale i przede wszystkim ogromne wyzwanie techniczne.  Wszystkie raporty rzecz jasna pokazują, że tantiem jest on-line jest co raz więcej, ale są one niestety bardzo rozdrobnione.

Według danych PRS For Music (UK), w ciągu zaledwie 4 lat, liczba pojedynczych użyć wzrosła prawie 50-krotnie: z 136 mld w 2013 do 6,6 bln w 2017 roku (więcej statystyk tutaj). Jednocześnie liczba pracowników, którzy manualnie weryfikują to, czego automat nie potrafił rozpoznać, nie ulega jakimś większym zmianom. Jedynym rozwiązaniem utrzymania efektywności pracy stowarzyszeń i wydawców na sensownym poziomie, jest poprawa automatyzacji procesów licencjonowania i repartycji. A z tym jest różnie – nie chodzi nawet tylko o pieniądze ale już nawet o czas potrzebny na dostosowanie narzędzi do lawiny często niekompletnych lub co gorsza – niepoprawnych metadanych.

International Standard Musical Work Code

Jednym z systemów, który może poprawić pracę prawidłowego rozpoznawania repertuaru w serwisach takich jak YouTube czy Spotify ma być ISWC resolution service – otwarte narzędzie służące do pozyskiwania kodów ISWC z bazy CSI (Common Search Index).

Baz muzycznych jest wiele, a co za tym idzie – jeden i ten sam utwór potrafi mieć różne numery w różnych bazach. Nie jest to ani nic odkrywczego ani złego. Problem pojawia się wtedy, kiedy bazy chcemy połączyć. Wtedy brakuje jednego klucza, który w prosty sposób powiąże (zmatchuje) tożsame rekordy. Takim kluczem ma być ISWC – International Standard Musical Work Code.

Kody ISWC nadawane są przez agencje ISWC (zgodnie z normą  ISO 15707:2001) – są to właściwie wyłącznie organizacje zbiorowego zarządzania (w Polsce ZAiKS) – dawniej samodzielnie na podstawie przyznanej puli numerów, obecnie prawie wyłącznie poprzez centralną bazę Common Search Index. Utwory powierzone pod ochronę zapisywane są do specjalnego pliku i jeśli spełniają określone warunki (przede wszystkim – każdy autor posiada przypisany IP Name Number w bazie IPI), CSI po załadowaniu pliku i przeszukaniu bazy alokowało kod ISWC (nowy lub już istniejący) .

Problem jest jednak taki, że dostęp do CSI miały tak naprawdę wyłącznie stowarzyszenia, więc tylko one mogły korzystać z dobrodziejstw uniwersalnego kodu utworu. Wydawcy muzyczni kody ISWC teoretycznie mogą pozyskiwać od stowarzyszeń autorskich w ramach odpowiedzi na rejestrację CWR poprzez notyfikację w pliku ACK. Niestety, nie wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania (w tym ZAiKS) zaimplementowały procedurę drugiego ACK. Cały proces cyrkulacji fiszek i kodów przedstawia poniższy schemat (po kliknięciu powinien się powiększyć).

fot. CISAC

ISWC resolution service

Od teraz pozyskiwanie istniejących numerów ISWC ma być prostsze. Poprzez nowe narzędzie ISWC resolution service (dostęp nadawany jest przez CISAC) zarówno wydawcy muzyczni jak i DSP czy agregatory będą mogły zmatchować listy swoich utworów z CSI. Wystarczy do panelu załadować plik z utworami (CWR lub specjalny format przeznaczony do tego zadania). Jeśli fiszka utworu spełni minimalne warunki i utwór znajdzie się w CSI, portal w zwrotnym pliku CSN odeśle fiszkę wraz z preferowanym kodem ISWC.

fot. CISAC

ISWC resolution service ma przede wszystkim zwiększyć popularność kodów ISWC „w obiegu” – nie tylko między wydawcami a stowarzyszeniami, ale także w systemach wytwórni fonograficznych (labelcopy) i przede wszystkim serwisów cyfrowych. To z kolei ma skutkować większą efektywnością automatycznych procesów i lepszą dystrybucją tantiem między uprawnionych. Jak wygląda to praktycznie będę informował po testach.

Cross-Industry Projects

ISWC resolution serive to pierwszy zrealizowany projekt w ramach współpracy między stowarzyszeniami, wydawcami muzycznymi, twórcami i użytkownikami muzyki. Na bardzo zaawansowanym poziomie są projekty omawiane m.in. na konferencji ICMP w Warszawie, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku:

1. ISWC Allocation Service

System umożliwiający wydawcom muzycznym szybkie (tego samego lub następnego dnia od zgłoszenia) nadawanie kodów ISWC nowym utworom.

2. IPI Lookup service

System umożliwiający podmiotom zewnętrznym przeszukiwanie publicznej warstwy („name”) bazy IPI, w tym pozyskiwanie autorskich kodów IP Name potrzebnych do nadawania ISWC.

3. CIS-Net Rights-Holders Access (RHA)

Absolutna rewolucja w świecie praw autorskich. Dzięki RHA każdy wydawca muzyczny ale także i autor będzie mógł sprawdzić status rejestracji dowolnego utworu (w wersji Open Plus – także informacje o częściach udziałowych) w każdym stowarzyszeniu na świecie! Narzędzie bazować będzie na istniejącym module MWI (Musical Works Information), do którego od 2001 dostęp miały wyłącznie stowarzyszenia autorskie. Narzędzie zwiększy w ten sposób transparentność procesu rejestracji i umożliwi każdemu autorowi weryfikację poprawności swoich danych. I to właśnie jest rewolucja w zarządzaniu metadanymi a nie nakręcany przez wygadanych start-upowców temat blockchainów. O module RHA z pewnością będę pisał w przyszłości.

fot. CISAC / https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/impf/uploads/Cross+Industry+Update.v2%5B1%5D.pdf

Więcej informacji o rozwijanych narzędziach można przeczytać w rocznym raporcie CISAC: http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Building-a-better-future-for-creators-of-all-repertoires-CISAC-releases-2018-Annual-Report