0

IFPI i SoundExchange udostępniają bazę ISRC

fot. flickr.com

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) oraz SoundExchange udostępniły bazę umożliwiającą wyszukiwanie identyfikatorów ISRC.

IFPI i SoundExchange prezentują pierwszą w historii bazę kodów ISRC. ISRC (Międzynarodowy Standardowy Kod Nagrań) stanowi sposób międzynarodowej identyfikacji nagrań dźwiękowych i muzycznych nagrań wideo. Przeszukiwanie rekordów możliwe jest na stronie https://isrc.soundexchange.com.

Kod ISRC składa się z 12 znaków (litery i liczby):

CC-XXX-YY-NNNNN

Pierwsze dwie litery (CC) oznaczają kod ISO państwa, w którym nagranie zarejestrowano: Polska – PL, Wielka Brytania – GB, Stany Zjednoczone – US i QM. Trzy kolejne znaki (XXX, cyfry i liczby) przypisane są producentowi (prawnie: zazwyczaj wytwórnia) i nadawane są przez organizacje zbiorowego zarządzania w danym kraju (w Polsce ZPAV). Podciąg YY (cyfry) oznacza rok wydania (dwie ostatnie cyfry: 2016 – 16, 1993 – 93). Ostatnie 5 liczb nadaje wedle uznania wytwórnia muzyczna.

Każde legalnie wydane nagranie posiada taki identyfikator, dzięki czemu w łatwy sposób możliwe jest rozpoznanie właścicieli praw w dowolnym kraju. Do tej pory nie istniała szeroka baza kodów ISRC, ponieważ… nie było takiej potrzeby.  Każdy podmiot zazwyczaj przekazywał należności z tytułu praw autorskich do organizacji zbiorowego zarządzania (wymagana jedynie znajomość państwa), a te przekazywały je dalej do konkretnych wytwórni, w których odbywał się właściwy podział. Nie było więc konieczności znajomości autorów konkretnych nagrań.

Nowa baza posiada 20 mln rekordów. Zmiany dają nadzieję, że pozostałe narzędzia takie jak EchoNest w przyszłości również umożliwiać będzie rozpoznawanie utworów na postawie kodów ISRC